Icon

Ivan Gojnić – Virpazar

Kontakt osoba: Ivan Gojnić
Grad: Virpazar
Telefon: 067/565-706
eMail: [email protected]

Opis: Izrada suvenira od prirodnih materijala, drvo-kamen. Suveniri predstavljaju ambijentalne karakteristike stare Crne Gore. Crmničke kuće, guvna, vodenice, bistijerne, crkve… samo su dio onoga što karakteriše tradicionalnu arhitekturu na ovom prostoru. U ove radove su utkani na hiljade pažljivo odabranih i isklesanih kamenčića. To su makete objekata koji su rađeni u srazmjeri sa stvarnim objektima koji postoje na ovim prostorima.