Icon

Kako postati član

Član organizacije se postaje uplatom članarine i prihvatanjem Opštih uslova.

Članarina podrazumijeva učešće na „Sajmu suvenira, rukotvorina i umjetničkih zanata“ i predstavljanje na web site-u.

Za sve članove za „Sajam suvenira, rukotvorina i umjetničkih zanata“ obezbijeđeni su izlagački stolovi i stolica.

Svi  članovi u 2017-oj su, pored navedenog, imali mogućnost učešća na ImPRove 4. business seminaru uz popust od 40€, a bili su pozvani i na Spičansku noć u Suotmoru.

Uplatom članarine, član automatski prihvata i Opšte uslove.

Uplata članarine vrši se na žiro-račun Civilni centar CG Budva 520-3943-80, Hipotekarna banka. Svrha uplate: Članarina.

Molimo Vas da popunite obrazac za Registraciju!