Icon

Konkurs – Crnogorski suvenir

Sekcija : Novosti
Datum : 04. 05. 2017.

Civilni Centar CG raspisuje:

JAVNI POZIV

za dodjelu prava na korišćenje oznake kvaliteta

„Crnogorski suvenir“ za 2017. i 2018. godinu.

Korisnici Oznake kvaliteta mogu biti pravna i fizička lica čiji proizvodi ispunjavaju slijedeće uslove:

 1. Suvenir treba da odražava autentičnost podneblja sa kojeg potiče ili na koje se odnosi;
 2. Suvenir mora da zadovoljava osnovne standarde kvaliteta tržišno orijentisanih proizvoda;
 3. Prehrambeni proizvodi, pića, odjevni predmeti jesu suveniri, jedino ukoliko su predstavljeni u formi suvenira (adekvatno upakovani, mala ambalaža i dr.);
 4. Materijal od kojeg se suvenir proizvodi trebao bi biti sa područja na koji se suvenir odnosi;
 5. Poželjno je da suvenir bude izrađen od ekološki prihvatljivih materijala;
 6. Karakteristika određenog područja ističe se izgledom, materijalom i/ili načinom proizvodnje suvenira, ne samo natpisom naziva na suveniru (“Pozdrav iz Kotora”);
 7. Suvenir može biti ukrasnog i/ili upotrebnog karaktera;
 8. Veličina i težina suvenira mora biti prilagođena zahtjevima transporta;
 9. Suvenir može biti masovni industrijski proizvod, naročito ukoliko je i sam taj proces proizvodnje simbol određenog podneblja;
 10. Suvenir ne smije da vrijeđa nacionalna, vjerska i etička opredjeljenja korisnika/kupca;
 11. 11. Suvenir može biti i postojeći predmet koji je upakovan na adekvatan način, u formi suvenira;
 12. 12. Suvenir mora biti izrađen da ni na koji način ne može uzrokovati povredu korisnika/kupca.

Obrazac neophodan za prijavu i detaljne informacije mogu se dobiti slanjem maila na [email protected]

Rok za podnošenje prijava je 15. maj do 17 sati.

Komisija za dodjelu oznake kvaliteta „Crnogorski suvenir“ će o prispjelim prijavama donijeti odluku do 30. maja 2017.