Icon

Oznaka kvaliteta „Crnogorski suvenir“

Civilni Centar CG  je organizacija koja već više od deset godina okuplja proizvođače suvenira iz Crne Gore, priređuje Sajam suvenira kao i veći broj izložbenih manifestacija, sa ciljem popularizacije i prezentacije crnogorskih autentičnih proizvoda.

Želja nam je da Crna Gora, kao turistička destinacija, ima prepoznatljive, autohtone suvenire, sa karakteristikama iz istorije, tradicije i folklora.

Međutim, visok deficit robne razmjene Crne Gore sa inostranstvom, uočen je i u dijelu ponude suvenira. Odsustvo  kvalitetnih i tradicionalno priznatih suvenira iz Crne Gore na domaćem tržištu dodatno doprinosi da spoljnotrgovinska neravnoteža bude izraženija, što je za našu organizaciju bio razlog za detaljno sagledavanje svih relevantnih pokazatelja u ovoj oblasti. Nakon detaljnog analiziranja proizvodnje i prodaje suvenira, kao i sagledavanja izazova i ograničenja za intenzivniju zastupljenost tih proizvoda na domaćem tržištu, Civilni centar CG je poslije organizovanja okruglog stola na temu „Zastupljenost domaćih suvenira na tržištu Crne Gore“, definisao pravac kojim će se u predstojećim aktivnostima raditi na promociji crnogorskih suvenira i, iznad svega, podizanju svijesti da se proizvodnjom domaćih suvenira pomaže ukupan privredni rast.

Dugoročno posmatrano, kreiranje i afirmacija oznake kvaliteta osnov je za kvalitetan i prepoznatljiv crnogorski suvenir.

Projektom Crnogorski suveniri je predviđeno dodjeljivanje prava na korišćenje oznake kvaliteta „Crnogorski Suvenir“. Svi zainteresovani proizvođači suvenira, koji zadovoljavaju kriterijume koje je definisala Komisija, mogu aplicirati za pravo korišćenja oznake kvaliteta „Crnogorski Suvenir“. Komisiju čine:

  1. doc. dr Dijana Medenica Mitrović, NVO Civilni centar CG;
  2. Petrica Duletić, istoričar umjetnosti;
  3. Emina Derviši, Turistička organizacija Ulcinj;
  4. Ivana Šturanović, Ministarstvo turizma;
  5. Miomir Maroš, Novinar;
  6. Maja Rašković, Turistička organizacija Budva;
  7. Ljiljana Ćetković – Maraš, Nacionalna Turistička Organizacija Crne Gore;
  8. Predrag Malbaša, arheolog;
  9. Sanja Pejović, Pošta Crne Gore;
  10. Blažo Markuš, Etnografski muzej Cetinje.

Oznaka kvaliteta „Crnogorski Suvenir“ dodjeljuje se jednom u dvije godine.

Autori suvenira sa pravom korišćenja oznake kvaliteta „Crnogorski suvenir“ imaju:

– besplatno učešće na Sajmu suvenira;

– besplatno učešće na još jednom manifestaciji tokom 2014-e godine;

– predstavljanje na naslovnoj strani web portala sa opcijom online naručivanja;

– besplatno profesionalno fotografisanje proizvoda sa oznakom kvaliteta;

– garantovan okup sertifikovanih suvenira;

– besplatne etike sa oznakom „Crnogorski suvenir“;

– popust za učešće na Sajmu suvenira 2015

Za detaljnije informacije kontaktirajte nas ovdje