Icon

Predmeti od maslinovog drveta su vrlo privlačni zbog tople medeno-žute boje. Proizvodi se izrađuju od veoma starih i suvih maslinovih panjeva i stabala sa područja crnogorskog primorja u kome je utkana vedrina našeg neba, toplota Sunca, miris mora, surovost kamena, decenije i vjekovi.  Izradom proizvoda od maslinovog drveta im  „produžavamo život“ u vidu nekog proizvoda ili suvenira koji ima upotrebnu i ukrasnu vrijednost. Za zaštitu proizvoda koristi se maslinovo ulje.

–      „Žrvanj za mljevenje maslina“ od maslinovog drveta, dimenzija 21x14x12cm.

Order Zrvanj model @ EUR15.00